Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 42/KH- UBND 30/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 Tải về
2 460/QÐ - UBND 14/03/2023 Quyết định về phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk Tải về
3 s?: 50/KH - UBND 09/05/2022 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công và hướng dẫn nộp hồ sơ mức độ 3,4 và triển khai quyết định 06/QĐ - TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang