Chủ nhật, ngày 21 tháng 04 năm 2024
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026 (24/01/2024)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 01 NĂM 2024 CỦA UBND XÃ VỤ BỔN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 01 NĂM 2024 CỦA UBND XÃ VỤ BỔN (02/01/2024)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 01 NĂM 2024 CỦA UBND XÃ VỤ BỔN
Thông Báo: Lịch Tiếp Công Dân tháng 12 năm 2023 của UBND xã Vụ Bổn.

Thông Báo: Lịch Tiếp Công Dân tháng 12 năm 2023 của UBND xã Vụ Bổn. (04/12/2023)

Lịch Tiếp Công Dân tháng 12 năm 2023 của UBND xã Vụ Bổn.
Lịch Tiếp công dân định kỳ  tháng 04 năm 2023 của UBND xã Vụ Bổn

Lịch Tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2023 của UBND xã Vụ Bổn (31/03/2023)

Lịch Tiếp công dân của UBND xã Vụ Bổn Tháng 04
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang