Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK (26/02/2024)

Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 và Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh
CÔNG VĂN TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VỤ BỔN

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VỤ BỔN (19/12/2023)

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VỤ BỔN

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN (04/12/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Kế hoạch số 41 của UNBND xã Vụ Bổn về Triển khai tiêm phòng Vaccine dại chó, mèo trên địa bàn xã năm 2023

Kế hoạch số 41 của UNBND xã Vụ Bổn về Triển khai tiêm phòng Vaccine dại chó, mèo trên địa bàn xã năm 2023 (30/03/2023)

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/03/2023 của UNBND xã Vụ Bổn về Triển khai tiêm phòng Vaccine dại chó, mèo trên địa bàn xã năm 2023
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang